Rời Man Utd, "người thừa" chính thức phá vỡ im lặng