Rời Chelsea, M.U và 2 ông lớn EPL sẵn sàng đón Kovacic