Roberto nêu CLB Alonso chắc chắn sẽ gia nhập khi rời Bayer