Richard Dunne chỉ ra cầu thủ thi đấu như vô hình của Arsenal