Reus lập siêu phẩm, Dortmund hướng tới Champions League