Real Madrid nhắm cùng lúc 2 thần đồng hàng đầu Bundesliga