Real Madrid giữ chân ứng viên tiềm năng thay Ancelotti