Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham