Real bán rẻ bom tấn, Arsenal nhanh chóng nhập cuộc