Rất nhanh chóng, Premier League sắp có HLV thứ 4 bị sa thải