Rashford nài nỉ, Sancho có quyết định cuối cùng với M.U