Raphinha thăng hoa, Barca vẫn đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu