Ra quân tưng bừng, Việt Nam thắng Lào với tỷ số hủy diệt