Ra giá 15 triệu bảng, Arsenal nhận 'cái tát' trên TTCN