Quyết ký Harry Kane, M.U chi khủng và gán người Tottenham cần