Quảng Nam FC xuất quân 2017: Mục tiêu đổi màu huy chương ở Cup QG