Quang Hải trượt QBV; Số phận ông Shin được định đoạt