Quang Hải thi đấu 82 phút; "Việt Nam bổ nhiệm bại tướng của Indonesia