Quang Hải cạn hy vọng với Pau FC: Tính gì cho tương lai