Quang Hải ăn hỏi trước ngày lên đường dự Asian Cup