"Quả bóng có thể văng đi bất cứ đâu, nhưng không may lại đi vào lưới"