QBV Việt Nam lên tiếng về khả năng tái hợp Huỳnh Như