PSG rục rịch gửi đề nghị khổng lồ cho Saliba, Arsenal hồi đáp