Pique lên tiếng hậu chia tay, Shakira biết thêm điều phũ phàng