Phút 108 định mệnh, Olympic Brazil khuất phục Olympic TBN, bảo vệ HCV