Phung phí khó tin, Bayern coi như thành "cựu vương"