Phóng viên hỏi khó đỡ, Pep văng tục trong buổi họp báo