Phơi áo trước Hà Nội, HAGL kết thúc chuỗi trận bất bại