Philippines nhận cú tát trời giáng trước trận gặp Việt Nam