Pháp thắng ngược Chile bằng siêu phẩm của ngôi sao Ligue I