Phản ứng hài hước của khán giả khi thấy Barca tạc tượng Messi