Phản ứng của Sir Alex trước thông tin Chicharito có bến đỗ mới