Phản ứng của sao Brighton khi sút hỏng quả phạt đền quyết định