Phản ứng của đồng đội sau khi Livramento trao PSG phạt đền