Phản ứng của Bale và 5 điều bạn có thể bỏ lỡ ở derby bắc London