Phản pháo trọng tài, sao Juve đưa ra "bằng chứng thép"