Perez phá vỡ im lặng về việc Vinicius bị phân biệt chủng tộc