Pep tịch thu 60 chai champagne, cấm Man City ăn mừng