Pep Guardiola: Cạnh tranh với Liverpool và Arsenal là một đặc ân