Paul Merson nêu tên sao 55 triệu bảng có thể dễ dàng chơi cho M.U