'Palmer như đi dạo trước Man City và làm chủ trận đấu'