Onana gây bối rối với thủ thuật trong trận Liverpool