Olympic Việt Nam tranh tài Asiad 19: Phải có thành tích