Olympic Việt Nam chia tay Asiad 19: Không bất ngờ nhưng... tiếc