O’Hara 'phát ốm' vì cách chọn đội hình của Southgate