Odegaard nguy cơ bước vào vết xe đổ của chính mình khi đến Arsenal