Odegaard được ca ngợi có phẩm chất của một thủ quân cổ điển