"Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"