NÓNG! Xác nhận mức phí thương vụ Real - Bellingham