NÓNG! M.U chốt mức giá ký Cucurella, Chelsea liền phản hồi